kiến nghị về quy định tăng tiền vay, tăng thời gian trả nợ vay mua nhà

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có công văn số 20/CV-HOREA gửi Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý ở TP.HCM, góp ý về vấn đề quản lý , vay vốn mua nhà được đề ra trong bản dự thảo “Nghị định về phát triển và quản lý ” do Bộ Xây dựng soạn thảo.

HoREA đã có công văn số 20/CV-HOREA góp ý về vấn đề quản lý nhà ở xã hội, vay vốn mua nhà được đề ra trong bản dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội” do Bộ Xây dựng soạn thảo.

Trong quy định tại điều 48 – Luật nhà ở 2014, có 10 đội tượng được ưu đãi vay vốn mua nhà. Tuy nhiên, dự thảo nghị định của Bộ Xây dựng mới đây đã cắt giảm còn 5 đối tượng. HoREA đề nghị tất cả các đối tượng được quy định tại điều 49 Luật Nhà ở 2014 đều được vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (xem box bên dưới).

Dự thảo quy định mới có phần các điều kiện và đối tượng được vay vốn mua nhà. Ảnh: TL.Dự thảo quy định mới có phần các điều kiện và đối tượng được vay vốn mua nhà. Ảnh: TL.

Dự thảo Nghị định quy định: “Mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị hợp đồng mua – bán hoặc hợp đồng cho thuê mua nhà ở xã hội”. Hiệp hội nhận thấy mức cho vay tối đa này không hợp lý, là một bước lùi so với quy định hiện hành. Hiện nay, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07-01-2013 của Chính phủ về gói tín dụng ưu đãi đồng đã cho phép được vay đến 80% giá trị hợp đồng mua – bán hoặc hợp đồng cho thuê mua nhà ở xã hội. Do vậy, Hiệp hội đề nghị giữ như quy định hiện nay: “Mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua – bán hoặc hợp đồng cho thuê mua nhà ở xã hội” để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống quy phạm pháp luật, và phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo người thu nhập thấp đô thị.

Hiện nay, các nước trên thế giới hầu hết áp dụng thời hạn cho ở xã hội phổ biến từ 20 – 25 năm (tương đương 01 thế hệ), cá biệt có nước cho vay lên đến 30 năm hoặc 35 năm. Xét thấy thời hạn cho vay khoảng 20 năm là rất tốt, phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo người thu nhập thấp. Do vậy, Hiệp hội đề nghị thay quy định hời hạn vay tối đa 15 năm trong dự thảo được nâng lên tối thiểu 20 năm.

HoREA cũng đề nghị thay đổi quy định đóng tiền đặt cọc thuê nhà ở xã hội “tối thiểu là 3 tháng, tối đa là 6 tháng” theo điều 17 về vấn đề “giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội” trong dự thảo, thành “tối đa là 3 tháng” nhằm tạo điều kiện dễ dàng, phù hợp với khả năng tài chính của người thuê nhà ở xã hội.

HoREA cũng đề nghị, nghị định cần bổ sung thêm Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng như các ngân hàng thương mại khác có đủ điều kiện được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận để tham gia cho vay để mua, thuê, thuê mua, hoặc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Trong bản góp ý này, HoREA cũng đề nghị các dự án chỉ nên trích 10% quỹ đất đề làm nhà ở xã hội, thay cho quy định trích đến 20% trong dự thảo.

10 đối tượng trong quy định được vay mua nhà nay chỉ còn 5
(dòng chữ in đậm là đối tượng không được cho vay theo dự thảo mới)

1. Người có công với cách mạng
2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo
3.Hộ gia đình tại nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai.
4. Người thu nhập thấp, nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
6. Lực lượng vũ trang nhân dân
7. Cán bộ công nhân viên chức nhà nước
8. Các đối tượng trả lại nhà ở công vụ
9. Học sinh, sinh viên
10. Hộ cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và giải tỏa, phá dỡ nhà

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Chợ Nhà Đất Số – Mua Bán Nhà Đất – Nhà Đất Số – Siêu Thị Nhà Đất